Schizofrenie, Drugs en Verslavingsproblematiek

Laatst ontving ik een mail van Maarten die een krachtige beschrijving gaf van de invloed van middelengebruik zoals cannabis, paddo’s  en speed op het ontstaan van psychoses. Hierbij komt duidelijk naar voren dat deze vorm van psychoses vooral te maken hebben met de verslaving en ontwenning van deze middelen.

Ook het afkicken van een wietverslaving kan tot psychotische problemen leiden

Hij vertelt erbij dat een dergelijke drugsgerelateerde psychose door de reguliere zorg werd geïnterpreteerd als een teken van schizofrenie waardoor hij als zodanig werd behandeld met daarbij het welbekende automatisme van het toedienen van antipsychotische farmaceutische producten zoals in zijn geval Solian.

Hierdoor werd er als het ware nog een andere drugs toegevoegd aan zijn cocktail waardoor de verslavings- en ontwenningsproblematiek alleen maar ernstiger werd.

Voor alle mensen die allerlei drugs hebben gebruikt of nog gebruiken en daarbij soms psychotische verschijnselen bij ervaren, en mede daardoor de diagnose schizofrenie hebben gekregen zou ik het volgende advies willen geven: misschien heb je geen chronische hersenziekte met de naam schizofrenie, maar heb je vooral verslavingsproblematiek.

Als ik zou kunnen kiezen dan zou ik toch liever werken aan verslavingsproblematiek dan de moed opgeven en tot je dood antipsychotica blijven slikken en accepteren dat je hersenen voor altijd gestoord zullen zijn en dat er altijd een enge psychose op de loer ligt.

Hieronder volgt de brief van Maarten:

Mijn naam is Maarten en ik kan aantonen dat het psychose-anders-netwerk met zijn bewust alternatieve zelf-kritische hulpverlening een aanzienlijke bron van erkenning, bevestiging en oriëntatie betekent voor mijn ervaring met psychotische stoornis en hun interpretatie. Sta me toe het gedachtegoed van de site te illustreren aan de hand van een samenvatting van mijn eigen geestesziekte…

Toen ik eind 2004 vooreest ‘nuchter’ een acute psychose kreeg, was ik in eerste niet ontevreden dat de psychiatrie met neuroleptica mijn (voor de eerste maal maandelange) psychose weg had doen gaan, want ik was maandenlang zo overrompeld geweest door de intensiteit van mijn psychose dat ik er niet eens toe kwam voldoende te beseffen en te benadrukken dat ik geen 2 maanden voor de psychose begon te sluimeren, gestopt was met blowen, na nog geen 10 jaar zwaar cannabis-misbruik, met bijgevolg het achterwege blijven van een aanneembare verklaring voor de psychotische decompensatie.

Achteraf gezien heeft veel ook te maken gehad met een eerste badtrip onder mushrooms voor de spiegel, de eerste ontlading van een jarenlang miskend ervaringsconflict tussen andere staten van bewustzijn.

Mijn badtrip was het begin van een jarenlang sluimerende ‘Body Dismorphic Disorder’ en eindigde, nadat ik flauwgevallen was in een bijna-dood-ervaring.

Bijzonder duidelijk mijn eerste acuut psychotische opstoot, alvast op mijn 17de, maar echter nooit ‘psychotisch geïnterpreteerd’ want simpelweg toegeschreven aan (al dan niet te verwachten intox) effecten van mushrooms.

Na de acute opstoot uiteraard een negatieve fase onder invloed van cannabis, waarmee ik zonder het zelf door te hebben mezelf antipsychotisch behandelde, als een regelrechte vlucht weg van pijn uit de badtrip.

Ondertussen had zich een verslavingspathologie ontwikkeld die zichzelf als 15 jaar durende toxicomanie wist te manifesteren. Ik was dus nagenoeg 24 en tijdens mijn (antipsychotische) cannabis –ontwenning kickt mijn eerste ‘nuchtere’ psychose in.

In de psychiatrische instelling waar ik enkele maanden verbleef was men weliswaar op de hoogte van mijn (op dat moment uiteraard onderbroken) drugsprobleem, maar ondanks eerste (en laatste) cannabis-ontwenning, slaagden we er maar niet in de psychose in eerste instantie als effect daaraan te attribueren, en dus bij gevolg uit gebrek aan ‘objectief waarneembare prikkelverzameling’ als bron van de psychotische opstoot, al vlug de typisch psychiatrische suggestie van schizofrenie…

Zeker toen in daaropvolgende periode van 4 jaar telkens na onderbreking van neuroleptica zich 2 elkaar opvolgende, in intensiteit toegenomen acute psychoses voordeden, en onder invloed van bijhorende (al dan niet gedwongen) opnames in de psychiatrie leek de diagnose ‘schizofrenie’ op de duur onvermijdelijk te zijn geworden.

Met als gevolg dat ik momenteel sinds 5 jaar voor schizofrenie behandeld wordt met Solian.

Maar mijn verslavingspathologie liet zich daarmee niet fnuiken, integendeel het werd zelfs versterkt, en is bijgevolg de laatste 2 jaar weer bijzonder acuut geweest. Ditmaal hoofdzakelijk in de vorm van speed-gebruik, wat vanuit mijn verslavinspathologie echter een allesbehalve onlogische vorm van chemische (re-) activatie is, als tegenwerking voor het deactiverende, afstotende neveneffect van de neuroleptica.

Op dit moment bereiden we een eerste opname op ‘dubbeldiagnose’ voor, met als bedoeling het zwaartepunt in mijn problematiek terug naar verslavingspathologie te halen, en in functie daarvan uiteindelijk te werken richting behandeling zonder illegale noch legale psychofarmaca.

Met andere woorden enkele maanden na mijn speed afkick en in feite zo snel mogelijk evenzeer de Solian-afkick, die tot mijn grote spijt/angst ongetwijfd een vervolg aan mijn neiging tot psychotische decompensatie zal weten te geven.

En hoe het dan verder kan zullen we nog moeten zien….

In tussentijd hoop ik zoveel mogelijk gedachtekracht te kunnen verzamelen om voldoende antipsychotisch op te kunnen treden zodat achterliggende ervaringsconflicten en bijhorend (ook geinduceerde) spanningsveld dusdanig ontmanteld wordt dat de druk tot psychotische ontlading in elk geval afneemt.

Ziezo, dat is een korte schets van mijn laat me zeggen ontnuchterende situatie. Al dan niet positieve kritiek en constructieve commentaren of tips zijn op dit moment meer dan welkom…

MVG, maarten

Zie ook de reactie van Zohra van 31 maart 2011 over het effect van drugs op het ontstaan van psychoses, en de persoonlijkheidstransformatie die er uiteindelijk ook ten goede uit kan komen.

Tweede afbeelding afkomstig van YardSnacker, de laatste van Stichting Wivi

Advertenties