Introductie

Op deze website wordt een gedachtegoed ontwikkeld met het doel om een alternatieve benadering te kunnen aanbieden voor mensen die een psychotische periode doormaken. Het kernconcept hierbij is dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de woorden die worden gebruikt om het verschijnsel te beschrijven. De filosofie hierachter is dat woorden werelden scheppen. Zodra je bepaalde verschijnselen als psychoses en schizofrenie gaat beschrijven vanuit een bepaalde metafoor, loop je het risico dat je op een bepaald moment ook werkelijk gaat geloven in de werkelijkheid ervan. De psychose wordt hier op deze site beschouwd als een betekenisrijk middel voor herstel mits benaderd vanuit een constructief perspectief.

Op deze site ‘psychoseanders.wordpress.com’ wordt gebruik gemaakt van een andere terminologie voor de benadering van psychotische verschijnselen. Het uitgangspunt is dat lichaam en geest weliswaar verbonden zijn, maar dat ze beiden ook een volledig andere benadering behoeven omdat ze een volledig andere aard hebben. Het lichaam verdient een lichamelijke benadering en de geest een geestelijke benadering. Veel verwarring ontstaat zodra de geest wordt aangesproken als ware het een lichamelijk fenomeen.

Er wordt gestreefd naar het mobiliseren van het zelf-herstellend vermogen dat in mijn beleving eigen is aan de geest indien het onder de juiste, beschermende factoren wordt geactiveerd. Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van meer geestkracht en het herkennen van geestbeperkende invloeden.

Mocht je geïnteresseerd raken door deze benadering dan kun je contact opnemen om te zien of er mogelijkheden zijn om deze aanpak meer in de praktijk te gaan brengen. Het is daarbij een voordeel als je in de buurt van Nijmegen woont. Onder ideale omstandigheden zou deze benadering ondersteund dienen te worden door begeleiders in de reguliere zorg. Het uiteindelijke doel van deze ‘psychose-anders’ aanpak is volledig herstel door middel van het ontwikkelen van een krachtige geest die de psychose als een hulpmiddel kan gebruiken en deze niet beschouwt als een te onderdrukken vijand.

Geïnteresseerden raad ik aan de links aan de linkerzijde van het scherm van boven naar beneden te lezen en verder de blogteksten in het midden van deze pagina te bekijken. Voor een overzicht van alle artikelen kun je kijken in de rechterkolom of door hier te klikken. Er is sinds 2011 ook een ‘schaduwsite’ Psychose Anders 2 met allerlei lossere artikelen.

Graag kom ik in contact met mensen die deze aanpak een warm hart toedragen. Ik zoek dan mensen die zelf hun geestkracht willen inzetten als ‘reisgenoot’ voor mensen die in een psychotische verwarring zijn beland, maar ook mensen die zelf het idee hebben in een verwarrend realiteitsperspectief terecht gekomen te zijn, en die graag weer volledige controle en begrip zouden willen krijgen over datgene wat ze allemaal ontwikkeld hebben om het hoofd te bieden aan de strijdende gedachten/angsten en dergelijke.

Wil je met andere mensen in contact komen dan raad ik aan eens te kijken op de Psychose Anders Netwerk-pagina. Deze site biedt overigens ook volop de gelegenheid om te reageren op artikelen om op deze wijze gedachten uit te wisselen met anderen. Deze optie is er onderaan ieder artikel. Probeer daarbij wel erop te letten dat je reageert op de inhoud van het artikel.

DISCLAIMER: Ook al hebben we een kritische houding ten opzichte van psychiatrische medicatie, adviseren we mensen wel met behulp van een arts af te bouwen. We nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het zelfstandig afkicken van medicatie.

 

Advertentie

18 Reacties

 1. Ik denk echt dat nieuwe bezoekers eerst de introductie zouden moeten lezen.
  Anders wordt het onoverzichtelijk, vrees ik…

 2. Ik weet zelf nog goed hoe ik na jarenlang contact met de GGZ opeens te horen kreeg dat de behandelaren hadden overlegd en mij als schizofreen hadden gediagnosticeerd.
  En dat was het dan me de nadrukkelijke mededeling dat ik voortaan levenslang op medicatie was aangewezen om een terugval te voorkomen.
  Bij mij kwam het besef dat ik anders was als andere mensen daar ik mij al heel lang anders voelde en gedroeg als de meeste mensen maar ergens besefte ik ook dat dat bij me hoorde. En daar ik voor mezelf deze definitie ging accepteren maar ook op het spoor kwam van schizofrenen die in mijn ogen succesvol waren oa de briljante schizofrenen wiskundige die de nobelprijs won wiens leven verfilmd werd in de film a beautifull mind alsook een schizofrene sf schrijver die de meest fantastische verhalen schreef die allemaal verfilmd werden en door een miljoenenpubliek bekeken werden.
  Dacht ik zo bij mezelf dan noem ik mezelf ook een succesvolle schizofreen met die 2 voorbeelden in gedachten wetende waar schizofrenen toe in staat zijn juist door hun anderszijn waarmee ze zich onderscheiden van de rest.
  Dit bracht me ertoe het te zeggen tegen de manager van het herstelcentrum ik ben een succesvolle schizofreen waarop hij verbluft reageerde waar heb je die onzin vandaan?
  En ik liet het erbij tot het moment dat ik hoorde dat een bekend psychiater zich sterk maakte om het begrip schizofreen om te dopen tot een of andere voor mijn gevoel vage en nietszeggende term.
  dit bracht mij ertoe een vlammend betoog aan de psy te mailen waarin ik een lans brak voor het begrip schizofreen erop hamerend dat het in marketingtermen een sterk merk is dat staat als een huis.
  Nooit wat van gehoord uiteraard en ik liet het er verder bij.
  Tot ik afgelopen woensdag weer een artikel van een andere psychiater las die hetzelfde betoog hield voor een andere naam.
  Dit raakte echt een gevoelige snaar en ik ben nou woest op die lui die zitten soebatten over weer een andere naam in de hoop dat dan de associaties en stigmas afnemen of verdwijnen die normaal gesproken geprojecteerd worden op schizofrenen. Dus in plaats van de verantwoordelijkheid te nemen voor de beeldvorming die men zelf mede de wereld in heeft geholpen en er aan te gaan staan wil men alweer de aandacht afleiden door een of andere vage modieuze term te lanceren.
  Het is bijna net zoeits als een krokodil een andere naam geven in de hoop dat ie dan niet meer bijt of zo.
  Terwijl ieder weldenkend mens een zekere achting heeft voor een krododil wetende dat ze gevaarlijk kunnen zijn.
  Ik noem hier met opzet een krododil want ja als je schizofreen bent of zoals ik het begrijp anders als anderen dan ben je ook gevaarlijk niet omdat je an sich gevaarlijk bent voor je medemensen maar omdat je afwijkt van de rest en dan weten mensen zich vaak geen raad meer alsook de dreiging dat je de status quo kunt doorbreken door dat je mensen op afwijkende ideen brengt.
  Zo versta ik het als schizofreen zijnde en wat mij betreft gaan ze dat a maar eens accepteren en b gaan de damen en heren psychiaters er maar eens aan staan dat ze zelf dat begrip schizofreen in de wereld hebben geholpen met alle gevolgen van dien.
  Ik neem er dan ook geen genoegen meer mee dat men dit begrip de wereld wil uithelpen want ik noem mezelf niet voor niets een succesvolle schizofreen en daar ben ik trots op ook wil ik net als mijn 2 voorbeelden slagen mijn bijdrage te leveren aan de maatschappij als schizofreen zijnde. En daar doen ze het maar mee wat mij betreft zelfs al houdt dat in dat ik straks de enige schizofreen ben.

  • Schizofreen betekent gespleten brein en is één van die termen uit de oertijd van de psychiatrie toen oplichters als Sigmund Freud nog de dienst uitmaakten en hun zieke geest op hun cliënten konden projecteren. Nu wordt de geestelijke gezondheid wat meer wetenschappelijk benaderd. Onze maatschappij is schizofreen; zoveel hoofden, zoveel zinnen. Het woord schizofreen is een woord geworden uit het normale spraakgebruik om gespleten zaken in de maatschappelijke orde aan de kaak te stellen. Iemand die de werkelijkheid om hem heen niet objectief ervaart maar door storende software in de persoonlijke computer tussen zijn/haar oren subjectieve en foutieve interpretaties geeft aan wat hij waarneemt of meemaakt lijdt aan een storing in zijn/haar persoonlijkheid die met foutieve kennis te maken heeft. Heeft last van een disfunctioneel cognitief syndroom om het in potjeslatijn te zeggen. Niks schizofrenie. Niemand ís schizofreen. Of misschien iedereen, want we hebben allemaal twee hersenhelften!

 3. Beste Pater Bijl,

  waarom noemt U Sigmund Freud een oplichter ?
  Misschien omdat hij zo’n duidelijke taal sprak ?
  Dat heet dan niet op-lichter maar voor-lichter.

 4. Sigmond Freud haatte zijn vader en was verliefd op zijn moeder. Om zichzelf van een zieke geest vrij te pleiten verzon deze tijdgenoot en geestverwant van Adolf Hitler dat álle mannan dus een Oedipus-complex moesten hebben. En om eerlijk te zijn tegenoverde vrouwen moesten die dan allemaal maar last hebben van penisnijd om hun geest in de war te brengen. Verder vervalste Freud bewust zijn rapporten of hield hij informatie achter. Het ergste bedrog was wel zijn droomuitleg: terwijl zijn rijke gekke patienten bij hem op de divan lagen voor een Freudiaanse analyse van hun geest moesten zij over hun dromen vertellen die door de perverse geest van Freud altijd sexueel werden uitgelegd. Aan die mensen zelf werd niet gevraagd wat zij er zelf over dachten: Professor Freud had geen behoefte aan de mening van een gek. Hij wist het zelf immers het beste? Lees ook het artikel “Freud, Jung en Adler, de drie profeten van de Psychiatrie” In het onvolprezen Magazine Denkraam. Te vinden op de webstek http://www.denkraam.info Overigens ben ik geen Pater, maar bioloog en biologisch boer. En ik maak daarom propaganda voor tuintherapie om onrustige geesten te helpen. Moeder aarde zorgt voor ieder. Vraag een gratis abonnement aan op Denkraam! Het beste, Jan Bijl

 5. Ik heb een broer die vorig jaar psychoses heeft gehad en 5 maanden in dag therapie is geweest. Hij weigerde medicijnen te slikken.Na een jaar gaat het wel beter maar wordt nog steeds in zijn hoofd uitgescholden door anderen.Zegt ook dat het echt waar is.Hij sport veel en heeft daar veel baat bij.
  Dat uitschelden blijf ik toch zorgelijk vinden wat zou goed voor hem zijn?

 6. Beste Mariel,

  Onderstaand interview (in het Engels helaas) met een Nederlandse psychiatrische sociale werker, biedt misschien hoop voor je broer.

  Haar e-mailadres staat ook vermeld onder het interview maar ik zou je aanraden het eerst te beluisteren. (Of eerder nog je broer er zelf op wijzen…)

  Het gaat hier om de ‘ernstigere gevallen’ moet ik er wel bij vermelden; mensen waar een stem in hun hoofd hen vertelt gevaarlijke dingen te doen maar misschien heeft je broer ook wel baat bij zo’n soort therapeut.
  ———————————————————————-
  People who hear voices are no more violent than anyone else — but what about the small number of voice hearers that do actually commit violent crimes? Are medications and locked wards the best way to help those who act on their aggressive “command hallucinations?” What is the relationship between trauma, violence, and voices? Dutch psychiatric social worker and Hearing Voices Movement member Erica van den Akker discusses her innovative counseling work with violent offenders in the Netherlands
  http://madnessradio.net/madness-radio-violent-voices-erica-van-den-akker

  Groet,
  Sharon

 7. Ik heb er nog eens met drs John Consemulder overgehad, en aan je hele betoog is geen touw aan vast te knopen. jammer wel goed en positief bedoeld hoor ! stap uit de dualiteit !

  • Beste Guido,

   Zoals ik schrijf op https://psychoseanders.wordpress.com/2010/03/22/de-rol-van-je-mensbeeld-bij-het-al-dan-niet-accepteren-van-psychofarmaca-als-werkelijke-oplossing/ is de houding die je koestert ten opzichte van het lichaam-geest vraagstuk voor een groot deel bepalend hoe je kijkt naar psychiatrische medicatie en ook de mogelijkheid van de geest om invloed uit te oefenen op het lichaam, op de hersenactiviteit.

   Ik begrijp uit je reactie dat je een voorstander bent van het idee dat de geest een tijdelijk bijproduct is van hersenactiviteit. Dat is een populaire visie die momenteel veel aanhang heeft in een tijd dat het materialisme zelfs zó ver doordringt dat de mens denkt niet meer te zijn dan een fysiek wezen. Waarschijnlijk kun je het boek van Dick Swaab ‘Wij zijn ons brein’ dan ook erg waarderen.

   Ook Ap Dijksterhuis is een fel pleitbezorger van het idee dat de mens niets meer is dan zijn fysieke lichaam. Op een andere site van me geef ik nog enkele achtergronden over deze benadering. Misschien ben je geïnteresseerd in http://boekengedachten.yolasite.com/artikelen/dubieuze-descartesspot-van-dijksterhuis-in-het-slimme-onbewuste

   Ik begrijp dat je samen met drs Consemulder tot de conclusie gekomen bent dat het geloof in een bewustzijn, of een veld van bewustzijn, dat zelfs buiten het lichaam kan bestaan een lachwekkend concept is. Het idee dat juist dit bewustzijnsveld, dat buiten het lichaam bestaat, wel eens de bron kan zijn voor hersenactiviteit past dan ook niet binnen die realiteit. Binnen de noëtiek wordt er momenteel veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de geest en daarbij worden grenzen van ons bewustzijn en ons realiteitsperspectief opgerekt.

   Met de werkhypothese dat je als mens meer bent dan je lichaam kan ik veel meer verklaren over het bestaan dan ik zou kunnen met een puur materialistisch perspectief waarbij de geest niets meer is dan de tijdelijke damp boven een warm bord hersenspaghetti.

   Het is vanuit deze hypothese dat het project Psychose Anders ook is opgestart. Geestelijke problemen dienen dan ook niet opgelost of benaderd te worden met chemische spullen die de hersenen beïnvloeden (en vaak via beschadiging hun effect hebben), maar op geestelijke wijze en dat heeft niets met het lichaam te maken. De wereld van de geest is een domein dat in mijn ogen veel ruimer is dan de bio-chemische processen in ons lichaam en waar we nog relatief weinig vanaf weten.

   Ik vind het niet getuigen van een open geest door het gehele Psychose Anders af te doen als iets onzinnigs omdat je zelf een aanhanger bent van het materialistische mensbeeld.

 8. Hallo allemaal,

  Mijn naam is Zohra en ik ben niet al te lang geleden gediagnosticeerd als ‘Bipolair Type-I’., manisch depressief, rapid cycling…. ik heb deze ‘aandoening’ nu al ca. 18 á 19 jaar, in het begin ben ik totaal doorgedraaid en kwam ik in een psychose, deze psychose volgde op een depressie en een korte, manische periode. Dit alles was een gevolg van een periode van intensief drugsgebruik. Toen ik ging afkicken was het hek van de dam. Ik spoelde mijn laatste 200 gram speed door het toilet en dacht dat het allemaal wel goed zou komen. Had ik het even mis. Want, nu pas, na ca 19 jaar begint het pas beter met mij te gaan. De afgelopen jaren waren alsof ik me bevond op een stormachige oceaan van emoties en diepe, diepe, diepe gedachten, hallucinaties en wanen. Allereerst was het detoxen natuurlijk ook debet aan mijn psychose , anderszins had het drugs gebruik bepaalde ‘poorten’ in mijn bewustzijn geopend die beter gesloten hadden kunnen blijven.

  Ik kwam in een vaag en schimmig gebied in mijn hersenen terecht waar alleen maar de zompigste en diepste duisternis heersten. Ik kwam als het ware in mijn innerlijke hel. Achteraf bekeken had deze ‘psychose’ op zielsnivo een transformerende betekenis. Het heeft mij doen inzien dat ik in mijn leven totaal verkeerd bezig was en ik moest heel erg hard gaan werken aan mijzelf.

  In deze ‘innerlijke hel’ heb ik mijn ware zelf heel erg goed leren kennen, afgerekend met karma en intens veel zielepijn.

  Het was een heel erg ernstig proces dat ik op eigen kracht en zónder medicatie heb doorstaan.

  In het begin heb ik wel de nodige antidepressiva en antipsychotica geslikt, maar dit maakte mijn toestand alleen maar érger. Van de prozac en seroxat werd ik alleen maar manisch en kreeg ik moordgedachten, het was werkelijk gruwelijk… toen ik hiermee gestopt was kreeg ik Trilafon (je reinste bocht). Na een dag of vier spoelde ik dit maar door het toilet want het middel was vele malen erger dan de kwaal. Kun je nagaan als jeje door medicijnen NOG vreselijker gaat voelen dan door hetgeen waarvoor je deze medicatie slikt? Wat een rommel wordt je soms voorgeschreven zeg brrr.

  Ik besloot er diep in te duiken, de diepte van mijn ziel in te gaan en een reis naar de ‘onderwereld’ te maken, zoals in ‘Dante’s inferno’ die de negen cirkels van de hel moest doorstaan om zijn lief te redden uit de klauwen van Satan.

  In deze innerlijke ‘onderwereld’ kwam ik op zielsnivo in een diep transformerend proces terecht. Ik zag de dingen die ik zélf had fout gedaan in mijn leven en ik denk dat mijn psychose een soort van karmische les was om te doen inzien waarmee ik bezig was.

  Ik heb god en de engelen gebeden, tot het behang ervan af hing. Gebeden om mij te verlossen uit deze vreselijk hel. Van buiten was er niets aan mij te zien. Ik bleef mij verzorgen, me optutten, schone kleding dragen etc. want verwaarlozen deed ik mij nooit, ondanks de diepe innerlijke ellende.

  Sommige psychoses hebben spirituele grondslagen. Denk bijv, eens aan ‘bezetenheid’, buiten onze normale dimensie is er ook nog een andere dimensie waarin over leden zielen leven die als ‘auraklevers’ kunnen optreden, die niet kunnen accepteren dat zij als mens overleden zijn en dus energie stelen van nog levende zielen. Deze zgn ‘entiteiten’ zorgen dus voor die stemmen in je hoofd maar ook hallucinaties, soms krijg je dingen door die van hen afkomstig zijn en dan zie en ervaar je dat als een ‘eigen herinnering’ terwijl het geen eigen herinnering is maar een herinnering uit het leven van die entiteit.

  Men wordt gevoelig voor deze entiteiten door bijv. alcohol en drugsgebruik, waardoor de aura open gaat staan en er allerlei energieen in jouw energieveld kunnen binnentreden.

  Ook kan het zijn dat door een verstoorde kundalini-energie men euforische periodes kan ervaren, met daarop volgend een psychotische periode. Deze periodes van krankzinnigheid kunnen veroorzaaktworden door een verstoorde kundalini-doorstroming doordat de chakra’s teveel vervuild zijn door negatieve ervaringen. Pas als deze chakra’s gereinigd zijn kan de energie weer stromen en stopt de krankzinnigheid.

  Medicatie werkt in sommige gevallen niet, vooral niet wanneer de krankzinnigheid werd veroorzaakt door bovengenoemde spirituele oorzaken, je kunt dan pillen slikken wat je wil, het probleem gaat niet weg. Denk aan de film ‘The exorcism of Emily Rose’, waarin EMily Rose bezeten werd door de duivel. Ze kreeg het middel Gambutrol voorgeschreven. Door dit middel kon de entiteit die bezit van haar had genomen vrij en blij ge- en misbruik maken van haar lichaam én geest. Emily had de meest gruwelijke hallucinaties, welke achteraf dus géén hallucinaties bleken te zijn maar gruwelen die de entiteiten die in haar huisden haar lieten zien én voelen!

  Zelf heb ik ook een soortgelijke ervaring gehad, en het is niet makkelijk dit verhaal te delen, maar ik vind het enorm belangrijk dat de psychiatrie ook eens kijkt naar de alternatieve benadering van psychoses en geestesziekten.

  Spirituele en paranormale zaken worden te simpel weggewoven en dat vindt ik een hele foute zaak.

  Zelf heb ik baat gehad bij een paragnoste die me heeft geholpen en magnetiseersessies plus dat ik een periode lang positieve affirmaties moett uitspreken om weer tot mezelf te komen!

  Op mijn hyve heb ik dit onderwerp toevallig vandaag aangekaart 🙂

  Met vriendelijke groet,

  Zohra

  • Lieve zohra, door je verhaal te lezen krijg ik zoveel positieve energie. ik ben een moeder van Marokkaanse afkom. Mijn dochter kreeg bijna 3 weken geleden een psychose. Ze is 18 jaar. ze is gaan experimenteren met drugs in combinatie met nonstop achter internet en heftige puber. en wat preve omstandigheden. de artsen zeggen ze is levenslang getekend door het leven. ze moet 2 jaar lang medecijnen slikken , heftige bijwerkingen. ik zou u heel graag willen spreken over je ervaringen. U kunt eingelijk niet alleen mijn dochter maar eigenijk de hele familie is hier iek ervan geworden. mik wil graag mijn kind helpen.
   Het telefoonnummer kun je via Joost, de beheerder van deze site vinden (zie tabblad contact).
   ik hoop dat u sne contact met mij zou willen. ik zou dat zo waarderen.

 9. […] maart 2011  © Sharon van Haren (site) […]

 10. Ik heb al meer dan 20 jaar last van depressies en ben nu gediagnosticeerd als hebbende een depressieve persoonlijkheidsstoornis. Ik vraag me af of hiervoor ook een dergelijke aanpak bestaat.

  • Beste Denkertje, ik heb nog nooit gehoord van een depressieve persoonlijkheidsstoornis. Volgens mij zijn er acht persoonlijkheidsstoornissen terug te vinden in DSM IV, en daar zit geen depressieve persoonlijkheidsstoornis bij. Persoonlijkheidsstoornissen worden gediagnostiseerd op wat ze schaal 2 van de DSM-diagnose noemen. Een depressie hoort op As I thuis, zoals ook schizofrenie en Manisch-depressiviteit. Misschien is het een nieuwe persoonlijkheidsstoornis die met de komst van DSM V is geïntroduceerd, maar dat lijkt me sterk.

   Maar goed, waarschijnlijk doel je op de as I diagnose Depressie (geen persoonlijkheidsstoornis, whatever that may be), en gaat je vraag over of er ook een soort ‘Depressie Anders’-benadering zou kunnen zijn. Ik denk het wel degelijk. Ook hierbij zijn er de volgende zaken van belang: geloof diep van binnen dat je niet een ernstige ongeneeslijke hersenaandoening hebt (en dat geloof is er waarschijnlijk diep ingeramd de laatste decennia); als je hersenen verder ok zijn, wordt het zaak om de ingesleten gewoontes en patronen aan te pakken, waarbij je op zoek gaat naar de oorzaken voor dat soort ‘depressieve denkgewoontes’ – waar zijn ze ooit goed voor geweest?

   Verder geldt hier natuurlijk ook weer dat het voor iedereen weer net allemaal weer wat anders is: ieders leven is anders, en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen manieren om met tegenslagen, levensuitdagingen, problemen en dergelijke om te gaan: de een gaat aan de spuit, de alchohol of gaat gekke dingen zien, en anderen keren helemaal in zichzelf en geven de moed op en lijden dan een grauw bestaan om zichzelf te straffen of als excuus om verder niets meer te hoeven doen.

   Goed, Denkertje, ik chargeer en overdrijf natuurlijk, maar net zoals bij Psychose Anders, is het logische gevolg van het niet accepteren van een vage psychiatrische hersenziekte, dat er andere oorzaken zijn, en hoe onprettig en ongewenst het ook moge klinken, daar heb je zelf de hoofdverantwoordelijkheid voor: zoals je depressieve gedachten kunt scheppen en iedere dag kunt versterken totdat je zo depressief bent dat je nog te lui bent om voor een trein te springen, zo kun je ook proberen nieuwe gedachten binnen te laten die de stroom van je gedachten een nieuwe bedding kunnen laten vormen.

   Diep ingesleten gewoontepatronen vormen een diepe bedding, waardoor het een grotere klus is om een creatievere nieuwere gedachtenbedding te scheppen, maar ik geloof erin dat hier uiteindelijk de oplossing ligt. Verder geloof ik in de twee grootste helende krachten die er zijn in deze wereld: liefde en humor.

   Succes, en Denkertje, denk daar maar eens over na,
   Joost

 11. Ik ben psychiatrisch verpleegkundige en op zoek naar mogelijkheden….of centra die al gevorderd zijn op het gebied van altenatieve methoden. Ik werk op een afdeling kortdurende behandeling. Crisis en psychiatrische thuiszorg /nazorg.
  Graag zou ik van gedachten wisselen.
  Hartelijke groet Angela O.

 12. De mogelijkheid van een psychische aandoening zijn in mijn familie bovennormaal aanwezig, zodat ik aanneem dat erfelijke factoren een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een psychische stoornis, maar er spelen ook meer factoren mee in opvoeding en omgeving! 3 dingen zijn volgens mij van belang: 1e : Jezus Christus reddend evangelie lezen en aanvaarden, 2e: een betrouwbare levende geloofsgemeenschap opzoeken, 3e: een goede persoonlijke coach/maatje zoeken die ook Christus heeft aanvaard!
  Dit werkt bij mij al ruim 40 jaar perfect!
  Christus is mijn psychotherapeut!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: