PPP Groningen Lanceert Aanval op Psychose Anders Project

In de oktobernieuwsbrief van het Groningse PPP (Provinciale Programmagroep Psychotische Stoornissen) kunnen we een frontale aanval aanschouwen op dit project Psychose Anders door C., een ervaringswerker van Fact 2, Lentis (1). Omdat we dit nog niet eerder hebben meegemaakt, volgt hieronder een  reactie op de verschillende stellingen die door mevr. C. als feiten worden gepresenteerd.

Ze begint alleszins redelijk door een van de hoofdpijlers van dit project te verwoorden:

Graag willen wij u attent maken op de volgende website:
https://psychoseanders.wordpress.com/
Op de site wordt gezegd dat: “het geloof dat indien ‘psychoses’
ontstaan door geestelijke factoren zij ook op een geestelijke manier
kunnen worden verholpen”. De site beweert dat het ontstaan van een
psychose wel eens een normaal copingsmechanisme zou kunnen zijn
en dat je iets dat mentaal ontstaat ook mentaal zou kunnen oplossen,
dus zonder medicatie.

Dat is inderdaad het idee – dat wil niet zeggen dat dat voor iedereen geldt, maar het zou zo maar eens kunnen gelden voor allerlei mensen die ‘psychotische’ symptomen ontwikkelen. Dat deze copingstijl niet zó bijzonder is, blijkt wel uit een recent onderzoek onder pubers die ook nogal eens dit soort gedrag vertonen onder hevige stress (2).

De toon wordt al snel een stuk scherper in het vervolg:

Mensen die psychosegevoelig zijn zouden door het lezen van deze
site tot de overtuiging kunnen komen dat ze het wel zonder medicatie
kunnen. De site is gemaakt door twee mensen die zelf psychotisch zijn
of zijn geweest. Het ziet er voor iemand die labiel is verzorgd uit met
verwijzing naar artikelen.

Ik moet mevr. C. gelijk geven in haar idee dat deze site mensen ertoe zou kunnen aanzetten om te heroverwegen of het chronisch nemen van antipsychotica wel een werkelijke oplossing vormt voor de problemen waar ze in terecht gekomen zijn. Het is ook geen geheim dat veel mensen zich erg slecht gaan voelen door het gebruik van deze farmaceutische producten die een grote invloed hebben op de hersenhuishouding.

Juist door het onder goede begeleiding af te kicken van deze pillen kunnen mensen weer meer gevoel ontwikkelen, wat nodig is om ook weer contact te leggen met de eventuele onderliggende werkelijke oorzaken. Dat is geen eenvoudig pad en het is ook zeker niet voor iedereen weggelegd.

De combinatie van afkickverschijnselen na jarenlang middelengebruik, de geestverlammende psycho-educatie vanuit het medisch model (3) en de confrontatie met de oorspronkelijke psychose-inducerende problematiek is voor veel mensen niet aanlokkelijk.

Schijnbaar heeft mevr C. niet zo’n hoge pet op van mensen die een psychose hebben gehad. Ze suggereert dat als iemand ooit een psychose heeft gehad, deze hoogstens een site kan opzetten die alleen voor ‘labiele mensen’ een verzorgd uiterlijk heeft. Dat riekt op zijn minst naar stigmatisering.

Als ze de tekst in ‘Over Ons’ (4) had gelezen dan had ze kunnen lezen dat de oprichter van deze site zelf psycholoog is, geen psychoses heeft gehad, maar uit onvrede met het medische model deze site heeft opgericht. Sharon is in het verleden wel opgenomen geweest, maar is afgekickt na 7-jaar medicatiegebruik (5) en bewijst met haar grote aantal artikelen op deze site scherp van geest van te zijn.

Dan wordt vervolgens ook nog eens gewaarschuwd voor Stichting Soteria Nederland (6):

Echter: er staan verwijzingen op naar de
christelijke antipsychiatrie van Stichting Soteria, die ook weer
verwijzen naar Scientology en “Schizophrenia Without Antipsychotic
Drugs & the Legacy of Loren Mosher”. Niet wetenschappelijk en met
gevaarlijke adviezen.

Ook hier blijkt weer een gebrek aan kennis. Ten eerste is er niets ‘christelijks’ aan Stichting Soteria, ten tweede heeft Soteria Nederland helemaal niets te maken met Scientology, en ten derde was Loren Mosher, de grondlegger van het Soteria Gedachtegoed een voornaam psychiater en wetenschapper die bijzondere resultaten haalde met mensen met de diagnose schizofrenie door ze op een niet-medische manier te benaderen.

Hierbij bleek het mogelijk om mensen ook te kunnen laten herstellen zonder dat ze medicatie tot zich namen, of alleen in veel lagere doses. Door iedereen die kritiek heeft op de reguliere geestelijke gezondheidszorg neer te zetten als antipsychiatrische scientology-aanhanger maak je de discussie wel erg plat en simpel.

De wijze waarop er omgegaan kan worden met mensen die psychotisch reageren op allerlei zaken die je in het leven kunt meemaken is een delicaat onderwerp, waar met uiterste zorgvuldigheid over dient te worden gesproken.

Middels deze site proberen we mensen die een psychose hebben gehad een alternatief aan te reiken voor het wel erg minimalistische ‘je hebt een ongeneeslijke hersenziekte, probeer te leven in de marges van de maatschappij door levenslang die demoon van een psychose te onderdrukken met onze psychiatrische drugs.’ (7)

Wellicht is een psychose wel een heftige reactie op enorme stress en uit zich dat op de bekende manieren. Is het dan niet verstandiger om in ieder geval ook te overwegen dat er wellicht redenen waren om een psychose te ontwikkelen? Is het dan niet hoopvoller om te denken dat het wellicht mogelijk is om weer werkelijk volledig te herstellen (en niet een beetje (8)), als je jezelf durft te confronteren met de werkelijke oorzaken en deze durft aan te pakken?

Op deze site wordt een lans gebroken voor degenen die geloven in het zelfgenezend vermogen van mensen, waarbij ook mensen die psychotische ervaringen hebben gehad serieus worden genomen, en niet met een fluwelen handschoen worden benaderd of als ‘te labiel’ worden weggezet (9).

VOETNOTEN
(1) Voor de volledige tekst kun je een blik werpen op de schaduwsite van Psychose Anders.
(2) https://psychoseanders.wordpress.com/2011/09/09/helft-nederlandse-pubers-heeft-wel-eens-mild-psychotische-verschijnselen/
(3) https://psychoseanders.wordpress.com/2009/06/15/psycho-educatie-verspreiding-van-geestverlammende-informatie/
(4) Over ons: zie tabblad bovenin.
(5) https://psychoseanders.wordpress.com/2010/08/04/na-7-jaar-zelfstandig-vrij-van-lithium-een-afkickverhaal/
(6) http://www.soterianederland.nl
(7) https://psychoseanders.wordpress.com/2009/11/16/in-de-wurggreep-van-het-medische-model/
(8) https://psychoseanders.wordpress.com/2010/09/23/herstel-het-een-beetje-beter-doen-maar-nog-steeds-geestelijk-ziek/
(9) https://psychoseanders.wordpress.com/2008/12/03/genoeg-van-de-fluwelen-handschoen/

Advertenties

13 Reacties

 1. Ik ga het opnemen voor http://www.psychoseanders... Ikzelf ben na mijn idee het voorbeeld van iemand die zijn ‘psyche’ onder controle heeft gekregen ZONDER medicatie! En ik kan die mevrouw hele mooie verhalen vertellen waarin ik haar tevens ‘af zal maken’ voor haar duivelse woorden! Wat een verdwalingen kan iemand roepen zonder enige ervaring, zoals zij doet! Haha, zij is een minachting in alle facetten van het woord!

  En vervolgens verwijst ze naar deze site alsof het een onmogelijkheid is. Zij verbaasd zich erover dat de site er goed uitziet??? Ik bedoel, hoever kan je weggevoerd zijn in je eigen arrogantie zonder door te hebben dat je bezig bent als kroon op de schepping! Wat is zij voor een verdwaalde ziel vraag ik me af… Hoe arrogant, hoe arrogant!

 2. Conflicten ontstaan denk ik door angst en onbegrip. Het lijkt mij het beste om als PsychoseAnders maar eens met Mevr. C. om de tafel te gaan zitten, en te praten, voordat het uit de hand loopt. Dit is ingewikkelde, taaie en belangrijke materie. Het geschreven woord leidt denk ik alleen maar tot meer onbegrip, en vertraging van een oplossing. Maar goed, daar moet je lef en begrip voor elkaar voor hebben. Ik hoop dat beide partijen dat op kunnen brengen.

  Vergelijk het ook met het verbreken van een relatie: dat doe je niet
  per SMS. Je moet de geschikte manier van communiceren kiezen, die verschilt per geval. Hier is dat de persoonlijke, mondelinge dialoog, lijkt me.

 3. Vraag me af welke belangen hier meespelen, vermoed dat de tentakels van de door de farmaceutische industrie zich hier uitstrekken middels de door hun gesponsorde patientenverenigingen en de door hun ‘voorgelichte’ psychiatrie.
  Of zullen we het gewoon maar hersenspoeling noemen daar men hier laatzien niet of nauwelijks nog zelfstandig te kunnen denken EN handelen.

 4. Ik vind dit een belachelijke aanval. Zeker van iemand die zogenaamd werkzaam is in de psychiatrie, waar je mensen zou moeten ‘helpen’ en niet ze afkraken’ zoals in dit artikel werd gedaan. Wie beweert dat de makers van deze site ‘labiel’ zijn? Labiel houdt in dat je niet kunt functioneren en je konstant laat meeslepen dooor je omgeving en met hen meegaat overal in, ik heb niet de indruk dat de makers van deze wbsite labiel zijn. Alle informatie is goed onderbouwd en samen gesteld en biedt een perfect alternatief voor mensen die lijden aan psychotische stoornissen.

  In de psychiatrie denken ze vaak maar dat medicatie altijd maar de oplossing is, terwijl voor mij persoonlijk mijn ‘stoornis’ een diepe, innerlijke reis naar binnen is, waarin ik mijn gehele psyche exploreer n ontdek. Mensen zouden die kans gegeven moeten worden, om de innerlijke reis aan te durven en kunnen gaan. maar de psychiatrie is een commerciele instelling waar het draait om centjes verdienen. Ze moeten zoveel mogelijk verdienen, dus willen ze mensen ook afhankelijk houden van medicatie, want daarmee wordt verdiend. Ook de artsen die deze medicatie voorschrijven verdienen eraan… zo niet, dan kunnen zij beter papierprikker gaan worden, als zij geen medicatie uitschrijven…

  Ik vind het ‘Psychose- anders’ projekt een geweldig initiatief, dat de psychiatrische patient een ‘andere kijk’ geeft op het bewustwordingsproces waar je doorheen gaat.

  Het is geen ‘ziekte’, maar juist een waarschuwing van je geest. En middels dit project wordt je gewoon wegwijs gemaakt hoe je hier het beste mee kunt omgaan, in plaats van je vol te stoppen met pillen die ervoor zorgen dat je kwijlend, als een St Bernhardshond , in een diepe trance van de Haldol, hulpeloos in een hoekje gaat zitten , zombie zitten zijn!

  Ik vnid de aanval dan ook belachelijk en getuigen van iemand met weinig kennis, in ieder geval weinig zelfkennis en vooral boekenkennis omdat zij haar verhaal waarschijnlijk baseert op datgene wat zij tijdens de opleiding heeft geleerd 😉

  Maar even voor de eigenaar van de site, pas op met wat je zegt, voor je het weet bestmpelen ze je weer als ‘gek’, vooral wanneer je je bek opentrekt en voor jezelf opkomt!

 5. Ik snap die Mevr. C. echt niet. Denkt zij nou werkelijk dat ze hiermee de wereld helpt? En wat doet ze als als alternatief? Ze werkt in een organisatie die niks anders te bieden heeft dan ziekmakende medicatie, vind je het dan gek dat we alternatieven gaan zoeken? Bij Risperdal was ik zo afgevlakt dat ik nergens meer plezier in beleefde en niet meer sociaal kon zijn, bij fluanxol sliep ik 16 uur per dag (en dat lieten ze me ook gewoon maanden achtereen doen) en abilify was de allerergste, daar werd ik katatonisch van, ik kon na het innemen me gewoon niet meer bewegen en heb er nog steeds last van al slik ik al sinds april niet meer. En bij alle medicatie was ik constant moe en zou het er uiteindelijk op neer komen dat ik in een verzorgingstehuis terecht moet komen. Ik ben 25 en dit is geen grap, maar echt! Daarnaast valt de hele psychiatrie niet serieus te nemen, omdat ze totaal niet geïnteresseerd zijn in wat je moeilijke periode veroorzaakt, maar je onmiddellijk medicijnen voorschrijven. Niks goed gesprek, alleen pillen. Heb je mot met een mede patient, gaan ze je lorazepam aanbieden. Je voelt je echt als een hond behandeld, de verpleging is oerdom en zou net zo goed ongeschoold kunnen zijn… Nee was ze maar ongeschoold, dan zou er tenminste normaal met ze te praten zijn. Waarom psychiaters 5 jaar moeten studeren is me nog steeds een raadsel, je ziet ze 15 minuten en ze geven je pillen. Men denkt daar pillen, men preekt daar pillen, men leeft daar pillen. Ik vind het ergens dan ook bijna grappig dat de reactie van mevrouw C. is: O, O, straks gaan ze met hun pillen stoppen. Maar het is natuurlijk gewoon diep triest.

  Het is dus niet zo vreemd dat een verstandig persoon dan ergens anders hulp gaat zoeken. Ik heb die hulp gelukkig gevonden bij een goed psychologe die ook al die medicatie verafschuwde en mij gewoon als mens zag.

  Ikzelf vind het hoge vaagheidsgehalte op deze site ook een beetje jammer. Hierdoor valt het moeilijker serieus te nemen. Ik zie liever meer nuchterheid, maar ik denk wel dat het goed is dat deze site er is. Dat er in ieder geval een baken van hoop is op het internet.

  • Michiel, 20 jaar geleden ging ik uit mijn bol van de anafranil en orap. Ik denk daardoor zo ongeveer te weten wat je doormaakt. Ik zie geestelijke aandoeningen ondertussen als ontwikkelingsstoornissen, met voor degene die het betreft hele nare gevolgen. Maar je kunt er vanaf komen met een goeie combinatie van medicijnen en therapie, en vooral: zelf nadenken. Het kan wel lang duren: bij mij 33 jaar, zo lijkt het. Je kunt het ook zien als hoe evolutie werkt. Een evolutionair experiment met hersenen die evolutionair gezien zo nieuw zijn, dat de uitkomst onzeker is. Er is een kans op “verlies”, op narigheid, maar ook op “winst”, een goed resultaat. Maasr ondertussen zit je er maar mooi mee…

   • zie mijn bericht hierna.

    Medicijnen zouden pas op het aller laatste moment moeten worden gebruikt en alleen als men het echt niet meer weet. En als men dan overgaat op medicatie dan zou men zich bewust moeten zijn van de schade die het de patient bezorgd. Helaas is het tegenovergestelde het geval: men denkt dat je echt een volledig blij leven kan leven als men, maar de juiste medicatie vindt.

 6. Ook zou mevrouw C. moeten kijken naar de verschrikkelijk grote hoeveelheid wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat psychatrische medicatie de kans op herstel verkleinen, zelfs zo dat hoe hoger de dosis hoe kleiner de kans op herstel. Hiero de lijst met onderzoeken http://www.robertwhitaker.org/robertwhitaker.org/Schizophrenia.html

  Sowieso is die site van Robert Whitaker erg goed.

 7. Ik vind ook dat een psychose een waarschuwing is,dat ons een weg gewezen wordt hoe het niet moet maar dat we ook richtingaanwijzers krijgen waar wel naar toe.
  Het spirituele is volgens mij ook iets waardoor de psychiatrie denkt met ons niets te kunnen en gedragen ze zich alsof de wereld niet rond is maar plat,want wat wij niet zien is er ook niet toch?

  Jammer dat de psychiatrie niet mee wil kijken naar wat er nog meer is.Ook ik ben voor samenwerken en zie medicijnen echt alleen maar om de eerste crisis te overbruggen. Het blijft ook moeilijk om de psychiatrie duidelijk te maken dat de bijwerkingen soms zo groot zijn dat het onmogelijk is ze langdurig in te nemen.Zelf heb ik ook ervaring dat ik kwijlde van de haldol en dat was heus niet het enige wat ik in moest nemen.
  Psychiaters onderschatten ook de nierschade van Lithium,er zijn al mensen die dialyse nodig hebben.

  Je hebt dan alleen maar de keuze medicijnen of onder een trein springen en dat komt ook veelvuldig voor.

  Het zou fijn zijn met mevr.C. te kunnen praten maar als ik al zie hoe zij Scientology benoemd of Stichting Soteria in de Christelijke hoek duwt hoe zou een gesprek met haar dan verlopen vraag ik me af?

  • “Het zou fijn zijn met mevr. C. te kunnen praten maar als ik al zie hoe zij Scientology benoemd of Stichting Soteria in de Christelijke hoek duwt hoe zou een gesprek met haar dan verlopen vraag ik me af?”

   Haha een zinloze excercitie inderdaad. Zoals bij de meeste hulpverleners. Niet voor niets worden bij alternatieve projecten als Soteria of het Open Dialoog project in Finland leken gebruikt die geen op opleiding hebben gehad in de hulpverlening of weet hebben van diagnoses. Door de oogkleppen in de psychiatrie gericht op medicatie loopt een psycho-sociale benadering gewoon helemaal klem.

 8. Het feit dat je wordt aangevallen, toont volgens mij dat je goed bezig bent. Dat ligt trouwens niet aan u, maar aan de aanvallers. (zoals bewezen in uw artikel: ze vallen Scientology en Stichting Soteria even goed aan). Mensen informeren is nu eenmaal iets waar vele gevestigde waarden op deze wereld niet in geïnteresseerd zijn. In tegendeel, hoe minder geïnformeerd mensen zijn, hoe beter zij ze in hun macht kunnen houden. Doe dus aub verder, mensen hebben nood aan deze informatie!

 9. Roady had enkele reacties geplaatst op dit artikel, maar vroeg me om deze weer te verwijderen, wat ik dan ook gedaan heb.

 10. […] en de Maas…Jannie de jager opPsychose: Vriend in Vermo…psychoseanders opPPP Groningen Lanceert Aanval …Bob opPsychose: Vriend in Vermo…Bob opPsychoses, Spiritualiteit, Bew…Gepke de […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: