Het Placebo-effect van Antipsychotica

In dit artikel wil ik beargumenteren dat de vermeende werking van antipsychotica voor een aanzienlijk deel bepaald zou kunnen worden door het geloof dat mensen hebben in hun medicatie. Het feit dat de nodige patiënten terugvallen zodra ze stoppen met hun hersenfunctie-beïnvloedende middelen zou in die zin eveneens verklaard kunnen worden door het sterke geloof dat je deze middelen nodig hebt om gezond te blijven.

Laatst heb ik met interesse een recente documentaire gezien (genaamd ‘the Living Matrix’, zie youtube-filmpje hierboven) waarin vooruitstrevende wetenschappers overtuigend beargumenteren dat zoiets ontastbaars als ‘velden’ meer oorzakelijke werkelijkheidswaarde hebben dan materie. Zij beweren dat deze velden het vormgevende principe zijn voor de vorming en het onderhouden van materie en ook het lichaam.

Gedachten en het werkelijk geloven in iets, zouden zó’n sterke invloed kunnen hebben op het eventuele resultaat en een genezingsproces, omdat gedachten veel meer lijken op die velden dan op materie waardoor ze dus ook een grotere scheppende kracht zouden hebben.

Bruce Lipton Het zogenaamde placebo-effect zou wel eens beter omschreven kunnen worden als het effect dat teweeg wordt gebracht door de activering van het zelfgenezend vermogen van mensen.

In de documentaire wordt verwezen naar een onderzoek naar mensen die artritis hadden (waarschijnlijk wordt verwezen naar ‘Placebo knie-operatie werkt net zo goed‘) in hun knie. Er werden drie groepen samengesteld: twee groepen werden geopereerd op twee manieren; bij de derde groep werd de knie geopend en meteen weer gesloten: er werd verder niets gedaan.

Het wonderlijke was dat niet alleen alledrie de groepen erop vooruit gingen, maar vooral de placebogroep deed het uiteindelijk het beste! Met andere woorden, vooral het idee dat hun knie was geopereerd was voldoende om de klachten te laten verdwijnen!

In de documentaire spreekt Lynne McTaggart (de auteur van inspirerende werken als ‘Het Veld’ en ‘Het Intentie-experiment) over haar gewijzigde houding ten opzichte van chemo-therapie. Voorheen adviseerde ze mensen vooral om géén chemo te doen omdat het vaak niet hielp en het heel erg slecht is voor het lichaam.

Ze is daar echter op teruggekomen en nu zegt ze dergelijke dingen niet langer omdat ze ervan overtuigd is geraakt dat als mensen werkelijk geloven dat de chemotherapie hen helpt het zogenaamde zelfgenezende vermogen (of het placebo-effect) maximaal kan werken, ondanks de chemotherapie.

Vanaf dat punt is de sprong ook makkelijk gemaakt naar de mogelijkheid dat ook dit placebo-effect een enorme invloed heeft op de ‘werking’ van antipsychotica. Omdat haast iedere professional om je heen zegt dat het van groot belang is om antipsychotica te slikken is het haast onvermijdelijk dat je er ook daadwerkelijk in gaat geloven. En juist dit geloof in de werking van antipsychotica zou er wel eens voor kunnen zorgen dat veel van de klachten verdwijnen.

Naast dit placebo-effect is er echter ook een schaduwvariant, namelijk het nocebo-effect: als je ervan overtuigd bent dat er de meest verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren als je stopt met het nemen van antipsychotica dan is alleen je geloof erin al voldoende om deze verschrikkelijke verwachtingen te doen uitkomen.

Door de uiterst succesvolle marketingtechnieken van ‘wetenschappelijke’ farmaceuten wordt vooral het geloof in de werking gepusht waardoor het placebo-effect maximaal effectief wordt.

In die zin kan het goed zijn om vooral te geloven in de werking van de antipsychotica omdat het je zelfgenezend vermogen kan activeren. Het nadeel is niet alleen dat antipsychotica geen suikersnoepjes zijn en daardoor wel degelijk de nodige giftige effecten hebben op je lichaam,  maar bovendien kan de sterkte van dit geloof er ook voor zorgen dat je erg ziek zult worden zodra je ermee stopt.

Een self-fulfilling prophecy met een enorme kracht zou je kunnen zeggen.

In een tijd waarin er vanuit het noëtische bewustzijnsonderzoek steeds meer wetenschappelijk onderbouwde bewijzen worden geleverd voor de invloed van de geest op het lichaam en de materie (wat begon bij de ontdekking van waarnemerseffect in de kwantumfysica in de jaren 1920), is het in mijn beleving nog slechts een kwestie van tijd voordat steeds meer mensen zich bewust worden van dit zelfgenezende (placebo)-vermogen en dat niet langer hoeven te koppelen aan allerlei farmaceutische producten.

Aanbevolen literatuur: De Biologie van de Overtuiging door Bruce Lipton. Zie verder: Het Belang van Ziekte-geloof en Mag je Antidepressiva alleen voor het Placebo-effect Voorschrijven?

Advertenties

7 Reacties

 1. Hoi…

  Placebo-effect.
  Hier heb ik het met Sharon over gehad, voordat dit artikel is geplaatst.

  Na mijn ervaring, geheel zonder medicatie, houd ik zeker rekening met een placebo-effect. Wat passend is, wat ik over mediactie heb begrepen, is dat wanneer je ze inneemt vast is gesteld, dat ze vrij direct door de bloed-brein barriere heen gaan, en invloed uitoefenen op de chemie in de hersenen. Echter de symptomen verdwijnen pas na ongeveer 4 weken. Dat zijn mijn inziens nog al opmerkelijke gegevens! Zie mijn ervaring, ook zo’n 4 weken. Ik vertrouwde op mezelf … en had zodoende mogelijk geen placebo-pilletje nodig. Dat mensen het vertrouwen in herstel koppelen aan het met zorg toegediende pillteje … lijkt me een reële optie.
  Het is overigens mogelijk om nog sneller, dan 4 weken weer bij te komen van de psychose … om dat te kunnen bewerkstelligen is misschien wat ervaring wel handig. De kunst is om de druk van de ketel te halen … het kost soms wat tijd om uit te vinden hoe, wanneer je er in blijkt te hangen. Wat betreft een juiste methode daartoe … kijk eens naar hoe ieder normaal mens, daar zijn methoden voor heeft! Gun jezelf de tijd!

  Webmaster, weet jij wat meer over het ontstaan van de dopamine-remmers? Ik heb wel eens begrepen, dat dit medicijn is ontstaan door de bijwerking welke men bij L-Dopa (anti-parkinson) heeft vast gesteld, namelijk psychotische symtomen. Zodoende heeft men een tegenhanger ontwikkeld, om psychosen te bestrijden … wat zich zover heeft ontwikkeld, dat dit medicijn een grote financiele rol is gaan spelen in de farmacie, met woekerende halfgebakken informatie als gevolg, om een economische crisis binnen de farmacie te voorkomen.

  Ben benieuwd naar de reactie(s)

  Groetjes Liane

  • Reactie op placeboeffect antipsychotica. Volgens mij werkt dit alleen als je een korte psychose hebt gehad. Als de psychose te lang heeft geduurd moet je wel medicatie gebruiken om daar uit te komen omdat het dan niet met simpel rust nemen meer is op te lossen. Ik heb wel degelijk baat bij antipsychotica en zou niet zomaar aanraden ermee te stoppen. Ik heb dat geprobeerd maar blijk ze wel degelijk nodig te hebben. Ofwel ik ben blij dat ze er zijn al is het moeilijk om met de vervlakking van emoties te leven. Daar is eigenlijk niet mee te leven. Als je wisselt met medicatie komt wel je creativiteit weer terug maar ook de depressies. Structuur in de vorm van een baan is belangrijk en niet als gestoorde gek worden gezien door de buitenwereld ook. Er zijn momenten dat ik merk dat ik een terugval heb en op andere momenten merk ik dat zelf niet op en zit ik er al middenin, ondanks de medicatie. Kort weergegeven: zomaar stoppen met medicatie en het zelf oplossen werkt niet voor iedereen. De medicatie heeft wel degelijk een werking maar helaas ook bijwerkingen net zoals alle medicijnen.
   Of het zin heeft om met een clubje mensen met psychose bij elkaar te gaan zitten en contact te houden in een vereniging weet ik niet. Ik snap dat mensen lotgenoten zoeken maar het zou beter zijn om aan anderen (de buitenwereld) uit te leggen dat je gewoon wat gevoeliger bent dan de rest en dat er meer begrip komt bij werkgevers om mensen toch in dienst te nemen en te houden want ik vind het wel degelijk een handicap die je niet aan de buitenkant kunt zien. Wat zeg je bij een sollicitatie? Dat vind ik nog het grootste probleem, hoe anderen emee omgaan.

 2. Hey Liane,

  Wat jij je afvraagt m.b.t. dopamine remmers en dergelijke, heb ik recentelijk eens nader onder de loep genomen. Misschien dat ik het in de nabije toekomst eens wat nader kan toelichten hier op de site.

  Placebo, placebo…. tja.
  Hier is zó enorm veel documentatie over en het is zo ontzettend ‘obvious’ wanneer je je er daadwerkelijk in verdiept.

  Ik ben bezig in het boek van Bruce Lipton en heb de film zoals in het artikel genoemd bekeken.

  Misschien is dit wel de volgende stap in het bewustwordingsproces.
  In ieder geval is mij nu wel duidelijk dat ik voor de gek gehouden ben en dat er nooit sprake kan zijn van een aangeboren, genetisch overdraagbare zwakte in een bepaald hersengebied.

  (@ Liane, we hebben het een tijdje geleden gehad over het placebo-effect, praat graag binnenkort weer eens verder met je 😉 groet, Sharon)

 3. Wat mij opvalt en stoort bij veel benaderingswijzen die gepromoot worden door wetenschap, farmacie en psychiatrie is die eenzijdige en volkomen overdreven belangstelling voor alles wat met de hersenen te maken heeft.
  Alsof we een wandelend stel hersenen zijn waarvan alleen de hersenen tellen.
  Laatst echter trof ik een natuurgeneeskundig therapeut die me vertelde dat bijvoorbeeld de grootste concentratie serotoninen zich in de maag bevindt. Waarom is er zo weinig bekend binnen die kringen over de vaak subtiele interactie tussen de hersenen het hart en andere organen. Waarom richt men zich voortdurend op de hersenen alsof daar alles plaatsvindt.
  neem nou een hersenscan dat is altijd een momentopname en zegt alleen iets over je toestand en functioneren van je hersenen op dat moment.
  Om de een of andere reden hangt men daar van alles aan op en doet alsof men daarmee alles meet en weet.
  Het zou wel eens interessanter en lonender kunnen zijn meer te letten op die vaak subtiele interactie tussen de hersenen en bijvoorbeeld het hart en andere organen.
  Gelet op het feit dat men in het oosten al duizenden jaren lang weet heeft van de chakra´s en hun functioneren.
  Ook zou men veel voorzichtiger moeten zijn met het toedienen van allerlei lichaamsvreemde stoffen gelet op de interactie die die stoffen aangaan en het effect daarop voor je gehele lichaamshuishouding.
  Vooral daar men de denkfout maakt te denke ndat alles aan een bepaalde stof gaat waardoor mensen problemen krijgen en deze stof gaat isoleren en aanmaken in concentraties die vaak geheel vreemd zijn aan het subtiele evenwicht dat het lichaam poogt te handhaven.
  DE werkelijkheid is dat alle voor het lichaam benodigde stoffen samenwerken om het lichaam hopelijk in topkonditei te houden.
  Het is ergens wel begrijpelijk dat men fabeltjes verkondigd dat een probleem komt door de werking van een bepaalde stof zoals dopamine of serotonine daar men dan deze stof kan patenteren en op de markt kan brengen.
  Toch is dit uiteraard ver bezijden de waarheid zoals de praktijk keer op keer uitwijst.
  Ook zou men er eens aan moeten denken dat veel stoffen via de voeding worden ingenomen en zelf door het lichaam worden verwerkt op zodanige wijze dat men kan blijven functioneren tenminste als de voeding OK is.
  Het toedienen van massieve dosis van een bepaalde stof op een wijze die vreemd is aan het lichaam is hoe dan ook een aanslag op iemands gestel en zou op z´n minst met enige voorzichtigheid benaderd moeten worden en in sommige gevallen beter verboden kunnen worden.
  Mensen raken vaak eerder van slag van het tot zich nemen van dosissen van een stof op een wijze die het lichaam eigenlijk niet verdraagt daar de hoeveelheid en de wijze van toediening vreemd is aan het natuurlijk functioneren van het lichaam zelf.
  Anyway ik besef hoeveel moeite het kost door de marketingtrucs van helaas te machtige farmaceuten heen te prikken want wat zij ons bieden is zo simpel en volgens veel mensen zo effectief dat er bijna geen twijfel aan mogelijk lijkt dat de mensheid ermee geholpen is.
  Echter als men eenmaal snapt dat men geld verdient aan zieke mensen en er dus belang bij heeft dat die mensen ´ziek´ blijven zodat ze het liefts levenslang aan allerlei dure en vaak onnodige medicijnen blijven wordt het een ander verhaal.

 4. Als er een psychofrmacon bestaat waarbij het placebo-effect wel verwaarloosbaar is, dan zijn het de antipsychotica wel. Stoppen ervan lijdt bij schizofrenie steeds weer vroeg of laat tot een nieuwe psychose.

  • In dit artikel wil ik eigenlijk vooral aandacht vragen voor wat je beter het ‘nocebo-effect’ van antipsychotica kunt noemen.

   Natuurlijk hebben de antipsychotica een duidelijke verlammende werking op veel van je lichaam en krijgen de nodige mensen die ermee stoppen psychose-achtige verschijnselen.

   Ik denk dat hier de werking van het nocebo-effect ook wel een relevante factor is. Als je continu van allerlei psychiaters en je omgeving te horen krijgt dat er verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren als je stopt met medicijnen nemen dan zou je – bij wijze van spreken – al psychotisch kunnen worden als je alleen maar suikerpilletjes zou slikken en daarmee zou stoppen.

   Als er dan daadwerkelijk ook nog afkickverschijnselen worden geactiveerd door het stoppen met antipsychotica (zie bijvoorbeeld de waarschuwing voor ontwenningsverschijnselen bij Risperdal (http://waterput.yolasite.com/artikelen/risperidon-risperdal-een-antipsychoticum-voor-lastige-kinderen-en-bejaarden)) dan heb je er nog een trigger bij die dit nocebo-effect kan versterken.

   • Toen ik voor het eerst kenbaar maakte dat ik mijn medicatie wilde afbouwen, werd mij keer op keer voorgehouden dat de kans op ‘terugval’ 90% was.

    Als je iets maar vaak genoeg hoort, kan het een soort bezwering worden die -inderdaad- een self-furfilling prophesy wordt.

    Op een bepaald niveau geloof ik daar niet in maar onbewust kan het zeker een nocebo-effect hebben volgens mij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: