Ontwikkelen van Psychosebegeleidersnetwerk – Eerste stappen

Onder ideale omstandigheden zou er voldoende ruimte zijn binnen de reguliere zorg om mensen die psychotische episoden doormaken op een manier te ondersteunen waarbij niet het gehele psychiatrische doemdenken rondom ‘slecht-functionerende hersenen’ de boventoon voert.

Een benadering waarbij samen met de betrokkene wordt geprobeerd de omstandigheden te scheppen waardoor er voldoende veiligheid en geborgenheid is om de oorzaken voor de psychotische problemen te kunnen onderzoeken. Een benadering die gericht is op het gebruiken van de psychose in plaats van een benadering die vooral probeert de psychose te onderdrukken.

ONTWIKKELEN VAN EEN ALTERNATIEF NETWERK

Omdat de realiteit van vandaag nu eenmaal is dat er in de reguliere zorg vooral psychosevrezend en psychose-onderdrukkend wordt gewerkt is het zinvol om te onderzoeken of een alternatief netwerk mogelijk zou kunnen zijn. Er is in het verleden al gesproken over een soort van digitaal Soteria waarbij gelijkgestemden met elkaar kunnen spreken vanuit de ‘psychose-anders’ houding. Op de pagina ‘Waar kun je terecht voor een alternatieve benadering‘ wordt ook gesproken over de lastige aspecten van het vinden van geschikte mensen die op een verantwoorde wijze mensen met psychotische kwetsbaarheid zouden kunnen begeleiden zodat ze niet terecht komen in het marginale leven van een chronische schizofrene ‘patiënt’ (zie Na Psychose Klaargestoomd worden voor Uitsluiting).

Graag zou ik met mensen die zich betrokken voelen bij dit psychose-anders project een landelijk-dekkend netwerk opzetten van mensen die bereid zijn om mensen met psychotische problematiek te assisteren en te begeleiden op een wijze die strookt met de opvattingen van deze site. Mensen zouden dan via deze site contact leggen met mensen in hun regio om zo te pogen een andere benadering te krijgen.

WIE IS GESCHIKT?

Een belangrijk punt bij het opzetten van een dergelijk netwerk is het hebben van een indicatie van de betrouwbaarheid van de betrokken ‘psychosebegeleiders’: hoe weet je of iemand bekwaam is om daadwerkelijk op een constructieve wijze om te gaan met mensen die in een psychotische episode verkeren? Het kan namelijk nogal een zware verantwoordelijkheid met zich mee brengen. Degenen die zich willen opgeven als mogelijke psychosebegeleider op de alternatieve wijze dient zich dan ook goed bewust te zijn van deze verantwoordelijkheid. Het lijkt me ook zaak om altijd de reguliere zorg achter de hand te hebben voor het geval het uit de hand mocht lopen.

De Soteriaprincipes zouden wel eens een goed van pas kunnen komen bij het bepalen van wie er het meest geschikt zijn om als psychosebegeleider te functioneren. In een folder van het Soteria Network in Engeland kunnen we de volgende beschrijving lezen van mensen die volgens de soteriaprincipes het meest geschikt zijn:

Who worked at Soteria?

Staff-to-resident ratio was high and most of the staff recruited to Soteria were non-professionals. It was felt that non-professionals would be best suited to a phenomenological approach, as they would be more free from set ways of working and theoretical bias. In time, some former residents also took on staff roles within the house.

Staff were carefully selected: they were open minded and did not hold dogmatic views regarding ‘mental illness’ or ‘psychosis’. An ability to see beyond the confines of the medical view of ‘schizophrenia’ provided a sense of hope (as opposed to the usual bias towards poor prognosis) and a sharing of power between residents and staff. All staff were supervised by senior mental health workers, such as psychiatrists and psychotherapists, including Loren Mosher himself

(pagina 6).

Kortom, positieve factoren zouden zijn het hebben van een open houding en geen dogmatische medische houding t.o.v. psychoses en schizofrenie waardoor er meer ruimte is voor een hoopvol perspectief i.p.v. de normale sombere vooroordelen. Ook is de bereidheid om op basis van gelijkwaardigheid met de betrokkenen om te gaan van belang.

HET PUNTENSYSTEEM

Om een eerste aanzet te geven zou ik willen beginnen met het oproepen van mensen om zich op te geven voor dit project. Er zijn geen kosten aan verbonden. Via deze site vinden dan de contacten plaats tussen vraag en aanbod. Mensen die hulp willen aanbieden kunnen mij dan mailen met daarbij wat gegevens en eventueel een website waarbij een praktijk ook mogelijk genoemd kan worden.

Ook kunnen mensen die ontevreden zijn met de wijze waarop de reguliere zorg omgaat met psychotische problematiek contact opnemen waarbij ze hun naam en woonplaats noemen waarna ik de mensen kan doorverwijzen naar de meest dichtbijzijnde aanbieder. Mogelijke financiële afhandeling gaat dan volledig buiten deze site om. Ik ben verder ook niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen.

Het enige dat ik in deze fase kan betekenen is het opzetten van een soort van ‘positieve ervaringenindex’. Hiermee bedoel ik dat iedere aanbieder een pluspunt krijgt zodra iemand die hulp is komen vragen echt het gevoel heeft gehad vooruitgang geboekt te hebben bij de betrokken ‘psychosebegeleider’. Deze waardering wordt dan doorgegeven aan Psychose Anders en zo kan dat worden bijgewerkt in het totaal-overzicht. Iedereen begint met een score van 0. Ook negatieve punten kunnen worden uitgedeeld. Op deze wijze zou er in de loop van de tijd een steeds betrouwbaarder overzicht komen van aanbieders.

Iedereen die geïnteresseerd is om als ‘psychose-begeleider’ danwel als hulpvrager deel te nemen aan het project kan contact opnemen door te mailen naar het adres rechts in de balk. Je kunt ook deelnemen als je alleen van gedachten wilt wisselen met gelijkgezinden. Noem hierbij ook je woonplaats, of in ieder geval de provincie waarin je woont.

Laten we ons samen sterk maken voor het aanbieden en ontwikkelen van een alternatief voor het dogmatische sombere perspectief dat de reguliere zorg neigt aan te reiken aan mensen die psychotisch ontregelen.

Aantal psychosebegeleiders op 14 september 2010:  9; aantal deelnemers totaal: 20.

Advertenties

11 Reacties

 1. […] In juni 2009 heb ik een begin gemaakt met het opbouwen van een ‘psychosebegeleidersnetwerk’. Zie voor meer informatie de pagina ‘Ontwikkelen van Psychosebegeleidersnetwerk.’ […]

 2. Mijn naam is Heléne. Ik werk als lichaamsgericht therapeut met mensen met uiteenlopende klachten en levensvragen.

  Ik heb diverse malen met lichaamsgerichte methoden/benadering gewerkt met mensen die aangaven psychiatrische gediagnosticeerde stoornissen te hebben. Ze hadden volgens hun zegge ook het etiket uitbehandeld gekregen en/of waren ontevreden over hoe ze behandeld/benaderd waren. In ieder geval waren ze nog steeds in nood, hun kwaliteit van leven was in gevaar.

  Ik heb met deze cliënten succesvol kunnen werken in een bepaald opzicht. Ik heb hen laten ervaren wat aandachtsoefeningen/meditatie voor hun kan betekenen. Met het doel om korter bij zichzelf te durven en kunnen zijn. Het leren vertragen, durven stil staan en aandacht richten bleek een waardevol instrumentarium te zijn in perioden van angst en onrust. Ook grondingsoefeningen, stemwerk, aanrakingsoefeningen, lichaamsbewustzijn, opsporen van beperkende geloofsovertuigingen, in kaart brengen van zelfbeeld, communicatiepatronen, allemaal onderwerpen waar ik met hen mee aan de slag kon.

  De sessies waren niet gericht op het oplossen van problemen. De feedback was dat deze clienten de sessies als een rustpunt en een enigszins veilige haven voor het moment hadden ervaren.

  Persoonlijk denk ik dat niet de methode maar het contact van mens tot mens een helend effect kan hebben.

  De betaling kan eventueel gefinancierd worden door zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk)

  Een ander voorbeeld is het werk van de stichting Horizon. Soms kan een buddy (iemand die je bij staat) zeer helpend zijn. Een vriend van mij werkt als buddy, bij twee cliënten die een ernstige vorm van Asperger hebben. Hij gaat met hen op stap. Ze ondernemen vooral iets waar de ander naar verlangt, maar waar binnen de reguliere zorg geen tijd (en geld) voor is. Dat kan variëren van een eenvoudige wandeling, zwembadbezoek, tot tripje Efteling zijn. Maar ook samen muziek luisteren, etc. Wat ik begrijp is hier ook vooral het contact, de helende factor. Het durven verbinden, het weer leren vertrouwen.

  De betaling kan eventueel gefinancierd worden vanuit het PGB.

  • Duidelijk geschreven, Heléne!

   Ik meen dat de beide ingredienten (therapeutische deskundigheid enerzijds én [in jouw woorden:] het contact van mens tot mens) anderzijds, pas tezamen kunnen leiden tot een gezondere levenshouding van de begeleide. Ik zou graag willen toevoegen (maar dat zal jij ook zo bedoelen): contact van hart tot hart (en dus wat daar tussen plaats vindt).

   Met name de woorden: >>De sessies waren niet gericht op het oplossen van problemen. De feedback was dat deze clienten de sessies als een rustpunt en een enigszins veilige haven voor het moment hadden ervaren.<> …. wat aandachts-oefeningen/meditatie voor hun kan betekenen. Met het doel om korter bij zichzelf te durven en kunnen zijn. Het leren vertragen, durven stil staan en aandacht richten, bleek een waardevol instrumentarium te zijn in perioden van angst en onrust. <<

   Beseffen dat je er mag zijn! Op je eigen wijze! (Wat anderen ook van je zeggen / want dat wordt vaak als bepalend aangenomen, omdat het zelfvertrouwen veelal zeer ondermaats is.) En van daar uit in contact met de medemens, met de wereld. Vertrouwen in jezelf, je eigen fundament; dit is waar het onderbewustzijn bij deze mensen de aandacht voor vraagt. Inderdaad, ter heelwording, ter heling. Zonder medicatie! Want deze kan in gunstige gevallen alleen maar ondersteunend werken, doch uiteindelijk slechts (ernstig) verslavend en niets oplossend. Geen enkel (mede)mens is dit waardig.

   Uitgaande van de vigerende psychiatrische (onderdrukkende) aanpak, is er altijd – in mindere of in meerdere mate – een andere, waardigere én eerlijkere aanpak mogelijk. Want m.i. is die huidige psychiatrische aanpak voor betroffenen oneerbiedig, mensonterend! Zelfs (de eigen ziel) bedriegend.

   Het kan beter!
   In de overtuiging dat we samen hieraan kunnen bijdragen en met gemeende dank aan de initiatiefnemer van deze site,

   Bert

 3. […] Posted on 23 juli 2009 by psychoseanders Vandaag las ik een reactie van een lezer (zie reactie 2) op het artikel Ontwikkelen van Psychosebegeleidersnetwerk. Daarin sprak ze over het aanleren van […]

 4. […] vereist lef en doorzettingsvermogen en hierbij kan de hulp van mensen die psychoses kunnen begeleiden van belang zijn: dat hoeven geen professionals te zijn (hoewel dat ook goed mogelijk is als ze […]

 5. Beste mensen,

  het fenomeen stemmen horen is mij maar al te duidelijk,bij 90 % vd gevallen gaat het hierbij om gestorvenen.
  Sommige mensen hebben een astraal bewust zijn,of hun aura is dunner,daarmee staan ze in contact met gestorvenen.

  Het is duidelijk dat we maar eens verder moeten kijken,ik wacht de reacties af voordat ik verder ga hier een uitleg over te geven.

  ik studeer Geesteswetenschap.

  • ik ben het hélemaal met je eens , R.: ook ik heb 2x meegemaakt “in een psychose” (en ik vraag me nu af of je het zo wel kan noemen) dat ik stemmen hoorde van mijn overleden oma en tante. Volgens mij ben ik gewoon heel erg gevoelig voor paranormale invloeden, maar mijn psychiater neemt het allemaal niet serieus…heel erg jammer dat men niet verder kijkt dan de eigenlijke “wetenschappelijk neus” lang is: er is meer tuseen hemel en aarde, daar ben ik van overtuigd.

   A.

 6. Ik wil me opgeven als psychosebegeleider, waar kan dat?

  • Hallo Denise, stuur een mail naar het emailadres boven in rechterbalk. Ik heb trouwens al op je gereageerd via de mail.

 7. Ik zou graag willen weten wat wij moeten doen voor onze zoon die wat ze zeggen schizofreen is en nu heel erg depressief is en omdat ze zien dat de pillen niet genoeg helpen, de dosis willen verhogen. Maar waar is de grens? Hij is zo moe en is nog niet uit de psychose , tenminste hij laat nu verschillende dingen zien. En voelt niets meer, wil wel iemand vermoorden. Maar daar is hij veelste lief voor.
  Luistert en onthoud slecht. Ziet er als een zombie uit. Kan toch niet waar zijn nog meer te geven? Kunnen jullie ons helpen?

  Christina

 8. Beste,

  Heel erg graag zou ik in contact komen met mensen die hoop bieden betreft dit onderwerp.
  ervaringen en inzichten bespreken. Mijn partner heeft meerdere malen psychoses gehad. 11 jaar zijn we bezig met een weg die te vinden die werkelijk verstaat wat er nodig is. beide zijn we er 100% van overtuigd dat deze weg er is
  echter is dit niet de reguliere zoals hij tot nu toe is aangeboden. Wanhoop om dit aan te zien hoop voor de werkelijke mogelijkheden die er zijn. dus bij deze wacht ik met smart op U reactie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: